Betöltés

Közigazgatási hivatal

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL – ANYAKÖNYVVEZETŐ

A hivatal fő tevékenysége

- Születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések és kivonatok kiállítása (hazai és nemzetközi),
- Állampolgársági bizonylat kiállítása,
- Házasságkötés bejelentése,
- Szabad családi állapotról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása,
- Halotti levél kiállítása,
- Személyi, családi név megváltoztatási kérvények,
- Javítások és utólagos bejegyzések az anyakönyvekbe, valamint az állampolgárok nyilvántartásába,

Egyéb

- Aláírások, szerződések, tanúsítványok, nyilatkozatok, fénymásolatok hitelesítése,
- Útiköltség térítés rendezése,
- Községi közigazgatás egyéb feladatai.

CÍM: Helyi iroda Orom
Nagy út 202.
24207 Orom

Telefon: 024/4 799-001
E-mail: orom@kanjiza.rs
Ügyfélfogadás: 07.00 – 15.00 óráig
Irodavezető: Lékó Róbert – főelőadó

helyik-2