Betöltés

Petőfi Sándor M.E. Orom

Petőfi Sándor M.E. Orom

Az ötvenes években a nyolcosztályos iskola fejlődése, a több tanító, a szövetkezet és birtok tisztviselői, valamint a falu ifjúsága igen jó alapot biztosított a művelődési élet fejlődéséhez.
Erősödött a színjátszó kör, és egy új művelődési és szórakozási lehetőség vette kezdettét, a mozi.
Minden szombaton és vasárnap, télidőben csütörtökön is telt házzal működött.
Ebben az időben villanyáram nem volt a faluban, a rendezvényeken generátorral fejlesztették az áramot.

Az ötvenes évek végén a könyvtárban volt az első TV, amely a lakosság igen nagy érdeklődését váltotta ki. A könyvtárnak népes olvasótábora volt, és a könyvállományt a különböző rendezvények bevételeiből állandóan bővítették.

A hatvanas évektől a helyi rendezvények mellett mind több vendégszereplést is fogadtak. Többször szerepeltek itt a rádió énekesei, a topolyai és a szabadkai színház, a Népkör, a magyarországi táncdal fesztivál énekesei, jeles színészek, mint Gobbi Hilda és Rátonyi Róbert. De ezen kívül a környező települések műkedvelőit is gyakran vendégül látták.

A hetvenes évek elején a tánccsoport részt vett a Gyöngyösbokrétán Gomboson. Irodalmi színpad alakult, amely szépen szerepelt a Petőfi Sándor 150-ik évfordulóján megtartott rendezvényen.
A könyvtárban könyvtáros volt, mint a Fórum dolgozója, napilapokat és könyveket is árusított.

A könyvtár állományát a megjelent könyvekkel állandóan gyarapították, és mint a művelődési egyesület klubjaként, minden nap meghatározott időben nyitva volt.
Kávé és üdítő mellett napilapokat lehetett olvasni és a napi eseményeket megbeszélni. Itt jöttek össze a szereplők, a kultúregyesület vezetősége, de nyitva állt minden érdeklődő polgár számára is.
Ez igen nagy tetszést váltott ki a lakosság körében, hiszen volt egy hely, ahol találkozni és beszélgetni lehetett, nem csak a kocsmában. A könyvhónap alkalmából könyvkiállítást és könyvvásárt szerveztek, ez által a könyvek közelebb kerültek az olvasókhoz, és jellemző volt hogy igen sok könyvet vásároltak meg akkor a gyerekek és a felnőttek is.
A művelődési egyesület a 70-es években érte el működésének csúcspontját. Ebben az időszakban a legjobban működő egyesület volt a község területén.

A 80-as években művelődési életnek nagy lendületet adott a Tudás hatalom c. rendezvény, amelyet a boszniai Potoci helységgel folytattak. Erre az alkalomra megalakult a népdalkórus és újra szerveződött a tánccsoport. 1989-ben megtartott Aratóünnepség is felrázta a falu művelődési életét, ettől kezdve az asszonykórus minden évben részt vesz a Durindón és a tánccsoport a Gyöngyösbokrétán.

A 90-es években a hagyományápoló csoport felelevenítette a régi népi hagyományokat, mint a Betlehemjárás, farsangi karnevál, maszkabál, Mikulás és locsolkodás, valamint minden évben részt vettek és vesznek a Gazdag Ág hagyományőrző vetélkedőn.

A M.E. keretein belül működik a Margaréta kézimunka klub. Minden évben a Nőnap alkalmából kiállítást rendeznek a klub tagjai, de a legjobb munkákkal rendszeresen részt vesznek a MIRK nemzetközi kézimunka kiállításon is, ahol szép eredményeket érnek el.

2001-ben az egyesület pályázat útján TELEKUNYHÓT kapott, mely a könyvtárban lett elhelyezve. A korszerű számítógépek szerda kivételével minden nap igénybe vehetők a gyerekek és az ifjúság nagy örömére.

Az elmúlt évek nehézségeinek ellenére az egyesület fennmaradt és bizakodóan tekint a jövőbe. Teszik ezt annak ismeretében, hogy a gyermekek, az óvodások, az iskolások
pedagógusaik vezetésével rendszeresen részt vesznek a falu kulturális életében, hiszen minden rendezvényen ott vannak a gyermekkórussal, szavalatokkal, táncokkal, furulya zenekarral.

Ők a jövő biztosítékai.

Elnök: Kádár Judit
Tel: 024/799-018
E-mail: tkorom@sksyu.net